Anunţuri

Anunţuri

Începe depunerea documentelor pentru programul Rabla Local

Începe depunerea documentelor pentru programul Rabla Local.
Ministerul Mediului a comunicat Primăriei Comunei Reci lista finală cu persoanele înscrise în cadrul programului „Rabla local”.
Până la data de 1 noiembrie, toate persoanele din comuna Reci înscrise pe site-ul AFM în Programul Rabla 2023 trebuie să se prezinte la Registratura Primăriei (program depunere documente de luni până vineri, între orele 08:30-14:00) cu următoarele acte:
– cererea de inscriere,
– acordul de participare şi declaraţia pe proprie răspundere
– actul de identitate al proprietarului autovehiculului, aflat în termenul de valabilitate,
– actele de proprietate ale autovehiculului (cartea de identitate și certificatul de înmatriculare),
– actul de partaj judiciar/certificatul de moștenitor, dacă este cazul
– certificat de atestare fiscală emis de ANAF
– extras de cont pe numele solicitanului de finanțare – din care să rezulte contul IBAN,
Doar după semnarea contractului de finanțare cu Primăria, proprietarii autoturismelor le vor casa și radia din circulație și din evidența fiscală, pentru a beneficia de stimulentul pentru casare de 3.000 de lei.
În cadrul acestui program, este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
– este înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Reci;
– la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației;
– are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;
– conține componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație).