Hirdetések

Hirdetések

Kezdődik az iratok leadása a Helyi Roncsautó programra

Kezdődik az iratok leadása a Helyi Roncsautó programra
A környezetvédelmi minisztérium elküldte a Helyi Roncsautó programra jelentkező személyek listáját Réty Község Polgármesteri Hivatalának..
November 1-ig minden Réty községi lakosnak, aki regisztrált a környezetvédelmi minisztérium honlapján, jelentkeznie kell a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (hétfőtől péntekig, 8:30-14:00 között) a következő iratokkal:
– jelentkezési lap,
– a programban való részvételi beleegyezés, saját felelősségű nyilatkozat,
– a jármű tulajdonosának érvényes személyi igazolványa,
– a jármű tulajdonjogát igazoló okmányok (a jármű forgalmi engedélye és törzskönyve),
– adott esetben a törvényes megosztásról szóló tanúsítványt/öröklési bizonyítványt.
– az ANAF által kiállított adóigazolás
– a kérelmező bankszámlakivonata, amelyen megjelenik az IBAN-kód
Miután a gépjárműtulajdonosok aláírják a finanszírozási szerződést a polgármesteri hivatallal, leadják a gépjárművet, majd kivonják a forgalomból és törlik az adónyilvántartásból, részesülhetnek a 3 000 lejes támogatásban.
A program keretében a gépjárműtulajdonos akkor jogosult a támogatásra, ha a leadandó gépkocsi megfelel az alábbi feltételek mindenikének:
– szerepel a rétyi adónyilvántartásában;
– a programra való jelentkezés időpontjában a jármű legalább 15 éves, vagy annál idősebb;
– Euro 3-as vagy alacsonyabb szennyezési normával rendelkezik;
– rendelkezik az alapvető alkatrészekkel (motor, sebességváltó, futómű, karosszéria, alváz, valamint a jármű funkcióit irányító elektronikus berendezések és katalizátorok, amennyiben a gyártáskor ezek rendelkezésre álltak);

Primăria comunei Reci aduce la cunoștință publică următoarele proiecte de hotărâri: Mai multe detalii AICI

Primarul comunei Reci aduce la cunoștință publica elaborarea proiectelor de hotărâre privind aprobobarea:

Primarul comunei Reci aduce la cunoștință publica elaborarea proiectelor de hotărâre privind aprobobarea:

Primăria comunei Reci orgnizează concurs pe data de 03 și 07 noiembrie 2016 pentru ocuparea unui post:

  • 1 șofer pentru microbuzul școlar

Mai multe informații AICI!

Primăria comunei Reci orgnizează concurs pe data de 13-15 iulie 2016 pentru ocuparea următoarelor posturi:

  • 1 post guard
  • 2 posturi muncitori la compartimentul Gospodărire Comunală

Mai multe informații AICI!

 

27 aprilie 2016

Proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Reci in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUACOV”


 

15 ianuarie 2016

Proiectul Bugetului Local pe Anul 2016

Program de Investitii pe Anul 2016.pdf


 

10 decembrie 2015

Acte Administrative Fiscale

Anunţ

10 decembrie 2015

Oferta_de_vanzare_teren_nr.34 din 10_Decembrie_2015

Anunţ

04 decembrie 2015

Oferta_de_vanzare_teren_nr.24-33 din 04_Decembrie_2015

Anunţ

27 octombrie 2015

Anunt somatii contibuabili

Anunţ

23 octombrie 2015

Anunt Plan Urbanistic General si Proiecte de Hotarare privind stabilizarea Taxelor si impozitelor locale 2016 precum si organizarea pazei comunale 2016.

Anunţ

17 septembrie 2015

Oferta_de_vanzare_teren_nr.18 din 16_Septembrie_2015

Anunţ

07 septembrie 2015

Acte Administrative Fiscale 2015.09.07

Anunţ

18 august 2015

Oferta_de_vanzare_teren_nr.17 din 18_August_2015

Anunţ

22 iulie 2015

Oferta_vanzare_teren_nr.14 din 22_Iulie_2015

Anunţ

08 iunie 2015

Comunicare_acceptare_ofertelor_de_vanzari_terenuri_nr.12_nr.10_nr.9

Anunţ

04 iunie 2015

Oferta_vanzare_teren_nr.12 din 29_Mai_2015

Anunţ

21 mai 2015

PUZ-Faza finala

Anunţ

06 mai 2015

Plan Urbanistic Zonal – Depozitare materiale de constructii 06 Mai 2015

Anunţ

24 aprilie 2015

Anunt Casatorie 24 Aprilie 2015

Anunţ

Oferta_vanzare_teren_nr.8 din 31_Martie_2015

Anunţ

Oferta_vanzare_teren_nr.7 din 23_Martie_2015

Anunţ

17 februarie 2015

Intentie de elaborare Plan Urbanistic Zonal 17 Februarie 2015

Anunţ

Oferta_vanzare_teren_nr.1 din 16_Ianuarie_2015

Anunţ

11 februarie 2015

Anunt Casatorie 11 Februarie 2015

Anunţ

13 ianuarie 2015

Intentie de elaborare Plan urbanistic pentru Zona de Depozitare

Anunţ

Proiect de hotarare paza 2015

Proiect de hotarare impozite-taxe 2015

Anexa la impozite locale 2015

Anexa modalitati efectuare paza – regulament percepere taxa

Anunţ

Anunt Casatorie 12 Decembrie 2014

Anunţ

Oferta_vanzare_teren_nr.4 din 10_Noiembrie_2014

Oferta_vanzare_teren_nr.5 din 10_Noiembrie_2014

Oferta_vanzare_teren_nr.6 din 10_Noiembrie_2014

Oferta_vanzare_teren_nr.7 din 10_Noiembrie_2014

Oferta_vanzare_teren_nr.8 din 10_Noiembrie_2014

Oferta_vanzare_teren_nr.9 din 11_Noiembrie_2014

Oferta_vanzare_teren_nr.10 din 11_Noiembrie_2014

Oferta_vanzare_teren_nr.11 din 11_Noiembrie_2014

Anunţ

Oferta_vanzare_teren_22_Octombrie_2014

Anunţ

Anunt Casatorie 15 Octombrie 2014

Anunţ

Lista preemptorilor 17 Septembrie 2014

Lista preemptorilor 18 Septembrie 2014

Acceptare oferta 17 Septembrie 2014

Acceptare oferta 17 Septembrie 2014

Anunţ

Oferta vanzare teren 17 Septembrie 2014

Anunţ

Oferta vanzare teren 22 August 2014

Anunţ

Anunt Casatorie 04 Septembrie 2014

Anunţ

Anunt Casatorie 18 Iunie 2014

Anunţ

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

Primăria Comunei Reci, titular al proiectului MODERNIZARE STRADA,COMUNA RECI,JUDETUL COVASNA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată,pentru proiectul MODERNIZARE STRADA,COMUNA RECI, JUDETUL COVASNA, propus a fi amplasat în comuna Reci, sat Reci, judetul Covasna.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la autorităţii competente pentru protecţia mediului Covasna din Sfântu Gheorghe,bd.Grigore Bălan nr.10, în zilele de luni-vineri,între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcv.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

PRIMAR, Dalnoki Lajos

Anunţ

In temeiul art.7 alin.1,2 si 4 din Legea nr.52/2003,privind transparenţa decizională în administraţia publică,Primăria Comunei Reci aduce la cunoştinţa publicului următoarele proiecte de hotărâri,care urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al comunei Reci:
– Aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-SEPSI
– Mandatarea reprezentantului Comunei Reci în AGA Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-SEPSI pentru aprobarea Contractului de delegare nr.4 din 2009,a caietelor de sarcini şi regulamentelor anexe,în urma modificării acestora datorită oraşului Baraolt respectiv a modificării unor tarife.

Documentaţiile aferente proiectelor de hotărâri susmenţionate poate fi consultată la sediul Primăriei Reci,publicul interesat putând depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ în termen de 10 zile de la publicare.

PRIMAR, Dalnoki Lajos

Anunţ

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL

Anunţ

In temeiul art.6 alin.2  si 4 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Comunei Reci aduce la  cunoştinţa publicului următoarele proiecte de hotărâri, care urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al comunei Reci:
– Documentaţie PUZ-PARC FOTOVOLTAIC RECI VEST – Comuna Reci
– Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014
– Organizarea pazei comunale pe anul 2014.

Documentaţiile aferente proiectelor de hotărâri susmenţionate poate fi consultată la sediul Primăriei Reci sau pe site-ul instituţiei, publicul interesat putând depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ în termen de 10 zile de la publicare.

PRIMAR, Dalnoki Lajos

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Primăria comunei Reci anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sfântu Gheorghe în cadrul şedinţei CAT din data de 06.11.2013 pentru proiectul-EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI A REŢELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA RECI(ETAPA I-a),JUD.COVASNA-amplasat în comuna Reci,satul Reci.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna,Sfântu Gheorghe,Bd.Grigore Bălan,nr.10 şi la sediul Primăriei Comunei Reci- comuna Reci str.Principală nr.268,judeţul Covasna, de luni până joi(18.11-21.11.2013) între orele 11:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna,Sft.Gheorghe ,b-dul Grigore Bălan,nr.10,precum şi la următoarea adresa de internet:http://apmcv.anpm.ro

PRIMAR, Dalnoki Lajos

Anunţ

Intocmire Plan Urbanistic Zonal pentru construire Parc Fotovoltaic

Anunţ

In temeiul art.6 alin.2 si 4 din Legea nr.52/2003,privind transparenţa decizională în administraţia publică,Primăria Comunei Reci aduce la cunoştinţa publicului expunerea de motive precum şi textul proiectului de hotărâre privind:

aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Fabricarea de debitare şi prelucrare a lemnului

Eventuale observaţii, sugesţii,opinii se vor depune în scris la sediul Primăriei Reci în termen de 10 zile de la publicare.

PRIMAR, Dalnoki Lajos

Anunţ

Anunt Casatorie Octombrie 2013

Anunţ

PUZ Reci Coperta

PUZ Reci Borderou

PUZ Reci Foaie de capat

PUZ Reci Plan sit. existent

PUZ Reci Plan sit. propus

PUZ Reci Plan incadrare zona

PUZ Reci Plan sit. retele edilitare

Anunt casatorie

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI,JUDETUL COVASNA

Anunţă

Consiliul local al comunei Reci al comunei Reci cu sediul în comuna Reci judetul Covasna, Str.Principală nr.268,organizează la sediul instituţiei în ziua de 6.decembrie.2012,concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacant :

-1 post referent de specialitate,clasa II.,grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului de stare civilă şi asistenţă socială,

Condiţii de desfăşurare a concursului

-concursul va fi organizat la dara de 6.decembrie.2012 orele 10,00 la sediul Primăriei Reci.

Condiţii de participare la concurs

-studii superioare de scurtă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,

-vechime în specialitatea studiilor necesare funcţiei publice de minimum 8 luni,

-cunoştinţe de operare pe calculator:Word,Excel,Internet-nivel mediu, -cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională-nivel mediu.

Relaţii suplementare la telefon 0267/373803

Anunţ

In temeiul art.6 alin.2 si 4 din Legea nr.52/2003,privind transparenţa decizională în administraţia publică,Primăria Comunei Reci aduce la cunoştinţa publicului textul proiectului de hotărâre ,privind:

– Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013

– Organizarea pazei comunale pe anul 2013.

Eventuale observaţii, sugesţii,opinii se vor depune în scris la sediul Primăriei Reci în termen de 10 zile de la publicare.

PRIMAR, Dalnoki Lajos