DESPRE INSTITUȚIE

DESPRE INSTITUȚIE

CONDUCEREA

POZIȚIE

NUME ȘI PRENUME

PRIMAR

DOMBORA LEHEL-LAJOS

VICEPRIMAR

PETER IOSIF-ENRIC

SECRETAR

NÉMETH TIMEA-KATALIN

FUNCȚIONARI PUBLICI DE EXECUȚIE

COMPARTIMENTUL

NUMELE ȘI PRENUMELE

FUNCȚIA

Compartimentul financiar contabil

PAP RÉKA-KATALIN

Referent

Compartimentul taxe și impozite

CSOMÓS ANNA-MÁRIA

Referent

Compartimentul achiziții publice și administrarea domeniului public și privat

LOVÁSZ EDIT

Consilier

Compartimentul de stare civilă, asistență socială, relații cu publicul

SZABÓ ELIZ

Referent de specialitate

Compartimentul agricol

MAJOS MAGDOLNA

Referent

PERSONAL CONTRACTUAL

COMPARTIMENTUL

NUMELE ȘI PRENUMELE

FUNCȚIA

Consilier Primar

MAKSAI JÓZSEF

Consilier

Compartimentul administrativ gospodăresc

DOMBORA ANDRÁS

Muncitor

DOMBORA JÁNOS-CSABA

Muncitor

PAP MIHÁLY

Muncitor

DÓCZI EMESE

Guard

MAJOS FERENC

Șofer Microbuz Școlar

VACANT

Șofer Microbuz Școlar

Compartimentul paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

VACANT

Paznic

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

Compartimentul cultura

VACANT

Bibliotecar