Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

Comisia de specialitate pe domenii de activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, munca şi protecţie socială, protecţie copii, tinere şi sport;
Președinte: Veres István
Secretar: Bukur István
Membru: Barabás Kálmán

Comisia de specialitate pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, administrarea domeniuluipublic și privat al comunei, urbanism, apărarea ordinii, liniștii publice și a drepturilor cetățeniilor;
Președinte: Módi Kóréh-Sándor
Secretar: Borbáth Jenő
Membru: Ballai Réka

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, comerț și turism;
Președinte: Csősz Alpár
Secretar: Szabó Ernő
Membrii: Ballai Réka, Márk Csaba, Todor István