Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

a) Comisia de specialitate de agricultură;
dl. Szabó Ernő
dl. Csősz Ferenc
dl. Varga Ladislău

b) Comisia de specialitate pe domenii de activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, munca şi protecţie socială, protecţie copii, tinere şi sport;
dl. Veres István
dl. Bukur István
dl. Szabó Zsolt

c) Comisia de specialitate pe domenii de activităţi economico-financiare, juridică şi de disciplină;
dl. Varga Ladislău
dl. Csősz Alpár
dl. Szabó Ernő

d) Comisia de specialitate pe domenii de activităţi amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism;
dl. Módi Kóréh-Sándor
dl. Márk Csaba
dl. Borbáth Jenő