PNRR

PNRR

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Comunicat de presă

Anunț de presă privind începerea proiectului

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Beneficiarul UAT COMUNA RECI anunță lansarea proiectului cu titlul MODERNIZARE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ (FOSTA ȘCOALĂ DIN COMOLĂU)” Contractul de finanțare nr.8898/23.01.2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componența 10 – Fond Local I.3- Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Titlu apel: PNRR/2022/C10/13, Runda 1.

Obiectivul general al proiectului MODERNIZARE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ (FOSTA ȘCOALĂ DIN COMOLĂU)” vizează modernizarea și eficientizarea unei clădiri care va avea funcția de bibliotecă publică și arhivă pentru administrația publică locală.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 luni, în intervalul ianuarie 2023 – ianuarie 2025.

Valoarea totală a proiectului este 984.614,83 lei.

Persoană de contact:

Nume: Szabó Eliz

Email: primariareci@gmail.com

Telefon: 0267373803

Anunț de presă privind începerea proiectului

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Beneficiarul UAT COMUNA RECI anunță lansarea proiectului cu titlul MODERNIZARE CLĂDIREA

FOSTULUI CONSILIU LOCAL-ANINOASA” conform Contractul de finanțare nr.8897/23.01.2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componența 10 – Fond Local I.3- Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Titlu apel: PNRR/2022/C10/13, Runda 1.

Obiectivul general al proiectului MODERNIZARE CLĂDIREA FOSTULUI CONSILIU LOCAL-ANINOASA” vizează reabilitarea unui spațiu administrativ de mare importanță din punct de vedere al organizării și funcționării vieții administrative și al accesului la servicii publice în satul Aninoasa, comuna Reci.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 luni, în intervalul ianuarie 2023 – ianuarie 2025.

Valoarea totală a proiectului este 327.638,65 lei.

Persoană de contact:

Nume: Szabó Eliz

Email: primariareci@gmail.com

Telefon: 0267373803

Anunț de presă privind începerea proiectului

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Beneficiarul UAT COMUNA RECI anunță lansarea proiectului cu titlul ”REABILITARE GRĂDINIȚA „RADÁK KATA” conform Contractul de finanțare nr.11544/27.01.2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componența 10 – Fond Local I.3- Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Titlu apel: PNRR/2022/C10/13, Runda 2.

Obiectivul general al proiectului REABILITARE GRĂDINIȚA „RADÁK KATAvizează modernizarea și eficientizarea unei clădiri care va avea funcția de grădiniță în localitatea Reci. Prin reabilitarea clădirii Grădiniței Radak Kata din Reci se vor îmbunătăți semnificativ condițiile desfășurării și organizării serviciilor publice din domeniul educațional din comuna Reci.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 luni, în intervalul ianuarie 2023 – ianuarie 2025.

Valoarea totală a proiectului este 693,354,42 lei.

Persoană de contact:

Nume: Szabó Eliz

Email: primariareci@gmail.com

Telefon: 0267373803

Anunț de presă privind începerea proiectului

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Beneficiarul UAT COMUNA RECI anunță lansarea proiectului cu titlul Reabilitare Cămin Cultural – Aninoasa” conform Contractul de finanțare nr.8896/23.01.2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componența 10 – Fond Local I.3- Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Titlu apel: PNRR/2022/C10/13, Runda 1.

Obiectivul general al proiectului Reabilitare Cămin Cultural – Aninoasa” vizează reabilitarea unui spațiu socio-cultural de mare importanță din punct de vedere al organizării și funcționării vieții socio-culturale din satul Aninoasa, comuna Reci.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 luni, în intervalul ianuarie 2023 – ianuarie 2025.

Valoarea totală a proiectului este 590.253,39 lei.

Persoană de contact:

Nume: Lovász Edit

Email: primariareci@gmail.com

Telefon: 0267373803

Anunț de presă privind începerea proiectului

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Beneficiarul UAT COMUNA RECI anunță lansarea proiectului cu titlul Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuit 1 și 2 din sat Reci, Comuna Rcci, județul Covasna conform Contractul de finanțare nr.146145/22.12.2022 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componența 5 – Valul Renovării – Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale-Titlu apel: PNRR/2022/C5/I/A3.1/1, Runda 1,

Obiectivul general al proiectului Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuit 1 și 2 din sat Reci, Comuna Rcci, județul Covasna vizează renovarea din punct de vedere energetic 2 blocuri cu regim de înălțime P+2E din comuna Reci, județul Covasna.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 luni, în intervalul decembrie 2022 – decembrie 2025.

Valoarea totală a proiectului este 1.336.564,24 lei.

Persoană de contact:

Nume: Lovász Edit

Email: primariareci@gmail.com

Telefon: 0267373803

Anunț de presă privind începerea proiectului

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Beneficiarul UAT COMUNA RECI anunță lansarea proiectului cu titlul “Elaborare Plan Urbanistic General al comunei Reci și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Reci, județul Covasna” conform Contractul de finanțare nr.131485/21.11.2022 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componența 10 – Fond Local I.4- Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice-Titlu apel: PNRR/2022/C10/I4, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1,

Obiectivul general al proiectului “Elaborare Plan Urbanistic General al comunei Reci și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Reci, județul Covasna” constă în realizarea lucrării de actualizare a bazei legale urbanistice aferente teritoriului administrativ al comunei Reci, prezentându-se şi impunându-se reglementări urbanistice care să conducă la o dezvoltare economică şi socială a zonei, conform tuturor proiectelor care urmează a se efectua în zonă.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 luni, în intervalul decembrie 2022 – decembrie 2025.

Investitia prevede si asigurarea unei (1) statii de reincarcare a vehiculelor electrice (reincarcare lenta), ceea ce va avea de asemenea efecte pozitive asupra îndeplinirii obiectivelor de mediu.

Valoarea totală a proiectului este 820.121,82 lei.

Persoană de contact:

Nume: Lovász Edit

Email: primariareci@gmail.com

Telefon: 0267373803

Anunț de presă privind începerea proiectului

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Beneficiarul UAT COMUNA RECI anunță lansarea proiectului cu titlul Reabilitare Școala Aninoasa” conform Contractul de finanțare nr.11416/27.01.2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componența 10 – Fond Local I.3- Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Titlu apel: PNRR/2022/C10/13, Runda 2.

Obiectivul general al proiectului Reabilitare Școala Aninoasa” vizează modernizarea și eficientizarea unei clădiri care va avea funcția de școală în localitatea Aninoasa.

Prin reabilitarea clădirii școlii de la Aninoasa se vor îmbunătăți semnificativ condițiile desfășurării și organizării serviciilor publice din domeniul educațional din comuna Reci.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 luni, în intervalul ianuarie 2023 – ianuarie 2025.

Valoarea totală a proiectului este 1.038.742,86 lei.

Persoană de contact:

Nume: Lovász Edit

Email: primariareci@gmail.com

Telefon: 0267373803