Hivatal

Hivatal

POZITIE

NUME

Declaratii de avere si interese

PRIMAR

DÁLNOKI LAJOS

2014, 2015,

VICEPRIMAR

MÁRK CSABA

2014, 2015,

SECRETAR

SZABÓ ELIZ

2015,

 

FUNCŢIONARI

COMPARTIMENTUL

NUMELE

FUNCŢIA

DECLARAŢII

Compartimentul de stare civila, asistenţa sociala , relaţii cu publicul

Compartimentul agricol

Majos Magdolna

referent

2014, 2015,

Compartimentul financiar contabil

Dálnoki Rozália referent

2014, 2015,

Compartimentul taxe şi impozite

Csomós Anna-Mária

referent

2014, 2015,

Compartimentul gospodărire comunală

 

Dombora András

Szilvási József

muncitor

şofer

Compartimentul paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Csürös Árpád Szilárd

Fekete Jenő Attila

Fodor Csaba

Godzsa János

Vass Szilveszter Arthur

paznic

Compartimentul cultura

Lovász Edit bibliotecar