Reci

Reci (în maghiară Réty) este un sat în partea de nord-est a judeţului Covasna, în Depresiunea Sfântu Gheorghe. Aparţine de comuna Reci. In anul 1964 fostul sat Comolău a fost contopit cu localitatea Reci, astfel că in zilele noastre Comolău constituie partea nordică a acesteia.

Aşezare

Localitatea Reci este situată în partea centrală a judeţului Covasna, pe malul drept al râului Negru, la o altitudine de 548 m, pe DN11 (Braşov-Bacău).

Istoric

Prima atestare documentară datează din anul 1334.

Cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate între anii 1957-1959, pe malul drept al râului Negru, în locul numit “Telek” s-a constatat existenţa unei bogate aşezări neolitice. Aici au fost descoperite trei locuinţe şi două morminte aparţinând culturii Tisa, materiale arheologice aparţinând culturilor Boian, Cucuteni-Ariuşd, Bodrogkeresytúr, Coţofeni şi Noua, precum şi vestigii din epoca bronzului (cultura Wietenberg) şi din prima epocă a fierului. Epoca dacică este deasemenea marcată prin descoperirea unei locuiri dacice din epoca La Téne, căreia îi aparţine o monedă de tip Vîrtejul-Bucureşti. Tot în acest loc s-au descoperit materiale romane, o locuire din secolul al IV-lea reprezentănd cultura Sântana de Mureş-Cerneahov. Pe malul drept a răului Negru s-a mai descoperit o aşezare şi un mormânt de inhumaţie (distrus) din secolele X-XI. În secolul al XIII-lea se construieşte biserica reformată iniţial biserică romanică (din care se mai păstrează absida) peste o necropolă din secolul al XII-lea.

Economie

Economia acestei localităţi este bazată în special pe agricultură (cultivarea suprafeţelor de teren cu porumb, ovăz, cartofi), creşterea animalelor şi în mică parte pe activităţi comerciale.

Obiective turistice

* Biserica reformată din secolul al XIII-lea
* Castrul roman de la Comolău
* Moara ţărănească din secolul al XIX-lea
* Rezervaţia naturală Mestecănişul de la Reci (48,2 ha)